Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2012

gwiezdnysyn
face swapping
Reposted fromwaka waka viavifon vifon

November 22 2012

gwiezdnysyn
Reposted fromKryptonite Kryptonite viavifon vifon
gwiezdnysyn
2743 b132 500
Reposted fromczinok czinok viamanticore manticore

November 13 2012

gwiezdnysyn
6372 3964
Reposted fromthunderbird thunderbird viawojtku wojtku
gwiezdnysyn
0304 91ff 500
Reposted fromwywar wywar viavifon vifon

November 10 2012

gwiezdnysyn
Reposted frompl pl viaJaanis93 Jaanis93
gwiezdnysyn
8213 cd3f 500
ehhh, no cóż
gwiezdnysyn
gwiezdnysyn
5946 1047 500
Reposted fromdul88 dul88 viajbean jbean
gwiezdnysyn

November 09 2012

gwiezdnysyn
Reposted fromcube cube viahardkorwey hardkorwey
gwiezdnysyn
Dziś każdy Polak musi sobie odpowiedzieć na trzy ważne pytania: 1) jakim cudem średnia krajowa w Polsce wynosi 3 koła na rękę, a ja na obiad wyjadam kurz spomiędzy kafelków w łazience, 2) czy mam jeszcze miejsce w dupie na kolejnego kutasa i oczywiście 3) jak jeść brunch. Spośród tych trzech pytań najważniejsze wydaje się pytanie o brunch.

Brunch łączy breakfast z lunchem, czyli śniadanie z mały...
m obiadkiem, a więc po polsku to byłoby śniadek, ewentualnie obiaś. Radykałowie sugerują, aby trzymać się polskiej nazwy, czyli drugie śniadanie, ale drugim śniadaniem jeszcze nikt nikomu nie zaimponował.

Jak zatem jemy brunch. Otóż, brunch jemy między 10:00 a 9:45, czyli wstecz. Akceptowalne posiłki to takie, w których jest dużo fajnych zagranicznych literek takich jak "s", czyli sushi, kuskus i bambus. Pomidor jako warzywo powszechnie dostępne jest mało wskazane, chyba że jemy bruschettę, czyli taką bardzo drogą grzankę. Natomiast niedozwolone są posiłki z przewagą spółgłosek lokalnych, takich jak "ś" lub "ć", czyli śmietana, ćwikła, liść.

Ale i tu trzeba uważać, gdyż istnieją słowa-pułapki, takie jak na przykład smalec albo salceson, bo niby jest "s", ale jest też bliskie sąsiedztwo "l", które się kojarzy z lewatywą, czyli stolicą Podkarpacia, i wtedy wszystko idzie w kibel i już nigdy do niczego nie dojdziesz.
make life harder
Reposted frompl pl viakociolek kociolek
gwiezdnysyn
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaOhSnap OhSnap
gwiezdnysyn
2733 788d
Reposted fromfungi fungi viamemesjasz memesjasz

November 08 2012

gwiezdnysyn
0748 e20e
gwiezdnysyn
6488 b55c
Reposted fromrabbitheart rabbitheart viawojtku wojtku

August 08 2012

gwiezdnysyn
5673 e2bf 500
Reposted fromlepsze-internety lepsze-internety viac1n3kk c1n3kk
gwiezdnysyn
8984 0364 500
Reposted frommyst myst viainsanedreamer insanedreamer

August 02 2012

gwiezdnysyn
2102 d97d 500
'merican cop
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viawojtku wojtku

July 29 2012

gwiezdnysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl